Publicații

PLANURI EDITORIALE

Planul de editare a lucrărilor didactico-științifice pe anul 2017

Planul de editare a lucrărilor didactico-științifice pe anul 2016

LISTA PUBLICAȚIILOR UnAȘM

Științe exacte

Științe ale naturii

Științe socioumaniste

online meds