Proiecte internaționale

Proiecte Educaționale

144950-TEMPUS-2008-IT-JPHES

"Entreprenorial University as a Model for proper managerial Interrelation among Education, Science and Innovation" 144950-TEMPUS-2008-IT-JPHES

511275-TEMPUS-1-2010-1-GE-TEMPUS-JPCR

  

"Student Active Learning in Science"
511275-TEMPUS-1-2010-1-GE-TEMPUS-JPCR

 

 

Proiecte Științifice Bilaterale

13.820.15.10 GA

13.820.15.10 GA– Utilizarea Microscopului Holografic Digital pentru Studiul Ţesuturilor Biologice utilizând LabVIEW. 
Tipul proiectului: Proiect bilateral MOLDOVA – GERMANIA.
Termen de realizare: 2013-2014.
Conducătorul proiectului: DUCA Maria, acad., dr. hab. biol.

Executori:
Duca Maria, director de proiect; Glijin Aliona, cercet. şt. sup.; Batîr Ludmila, cercet. şt. sup.; Acciu Adriana, cercet. şt. st.; Gorgeag Maria, cercet. şt. st.

Obiectivele proiectului:

 • Elaborarea conceptului de configurare optică pentru microscopul holografic digital bazat pe actualul state-of-the-art.
 • Elaborarea software-lui bazat pe LabVIEW de prelucrare a imaginii preparatelor biologice pentru configurarea optică prin utilizarea microscopului holografic digital dezvoltat.
 • Aplicarea microscopului holografic digital pentru studiul obiectelor biologice.

Rezultatele ştiinţifice preconizate:
Conceptul utilizării microscopului holografic digital bazat pe actualul state-of-the-art în analiza microscopică a preparatelor biologice. Primele imagini digitale ale obiectelor biologice obţinute prin aplicarea microscopului holografic digital. Posibilitatea aplicării microscopului holografic digital în analiza preparatelor biologice. Imagini 3D a preparatelor biologice digitale. Baza de date a imaginilor obiectelor biologice obţinute şi stocate pe platforma LabVIEW.

13.820.18.06/RoA

13.820.18.06/RoA– Analiza polimorfismului genetic intraspecific pentru elaborarea markerilor moleculari a unor chemotipuri de plante medicinale şi aromate.
Tipul proiectului: Proiect bilateral MOLDOVA – ROMÂNIA.
Termen de realizare: 2013-2014.
Conducătorul proiectului: BUDEANU Oleg, dr. biol.

Executori:
Budeanu Oleg, director de proiect; Duca Maria, cercet. şt. coord.; Leviţchi Alexei, cercet. şt. sup.; Martea Rodica, cercet. şt.; Grosu Cătălin-Alexandru, cercet. şt.

Obiectivele proiectului:
Însuşirea metodelor de:

 • Prelevare din flora spontană şi evaluarea biodiversității prin studiul populațiilor naturale şi caracterizarea acestora din punct de vedere morfo-fitochimic.
 • Extracţie a materiei prime vegetale după principiile Farmacopeei Europene şi analiza capacităţii biosintetice a plantelor medicinale.
 • Analiză fitochimică calitativă şi cantitativă: cromatografie în strat subțire (TLC), cromatografie lichidă de înaltă performanță (HPLC), gaz cromatografie cuplată cu spectrometrie de masă (GC-MS).
 • Identificare, caracterizare şi multiplicare a genotipurilor/ecotipurilor cu potențial biosintetic şi chemotiparea lor prin metodele sus menţionate.
 • Extragere a ADN-ului nuclear,a proteinelor din material vegetal proaspăt şi uscat.
 • Separare electroforetică a acizilor nucleici şi proteinelor
 • Efectuare a reacţiei polimerizării în lanţ cu primerii randomizaţi RAPD.
 • Analiză a profilurilor RAPD şi asocierea lor cu alte date (morfologice, biochimice).

Rezultatele ştiinţifice preconizate:
Prin realizarea cercetărilor se preconizează caracterizarea morfologică, chimică şi genetică a diferitor varietăţi de Origanum şi Isop. Estimările morfometrice vor fi documentate şi sistematizate în baza de date www.plante.asm.md. Identificarea şi caracterizarea chemotipurilor se va efectua în baza studiului compoziţiei uleiurilor esenţiale prin metode GC, HPLC etc. Se va identifica variabilitatea genetică în baza profilurilor RAPD. Se propune identificarea unor aspecte privind moştenirea caracterelor morfologice şi biochimice. Se va estima asocierea dintre caracterele morfologice, biochimice şi genetice şi efectul mediului asupra formării caracterelor cantitative valoroase. 
Rezultatele vor permite caracterizarea resurselor genetice a speciilor studiate ce pot fi utilizate în strategii de conservare a biodiversităţii PMA şi detectarea formelor pentru introducerea în procesul de ameliorare. În baza acestor studii se va estima posibilitatea elaborării unor markeri moleculari şi asocierea lor cu caracterele morfologice şi biochimice cantitative. Markerii daţi vor fi utilizaţi pentru identificarea surselor genetice valoroase noi şi facilitarea ameliorării asistate de markeri moleculari (ASMM).

10.820.04.14BF

10.820.04.14BF– Amprentarea genotipurilor de floarea-soarelui şi stabilirea gradului de hibridare a seminţelor prin utilizarea marcherilor moleculari.
Tipul proiectului: Proiect bilateral MOLDOVA - BELARUS (nr. de înregistrare 315.BA).
Termen de realizare: 2010-2011.
Conducătorul proiectului: PORT Angela, dr. biol.

Executori:
Duca Maria, dr. hab., prof. univ.; Port Angela, dr., conf. univ., conducător de proiect;Leviţchi Alexei, dr. în ştiinţe biologice; Şestacova Tatiana, doctorand; Popa Maia, contabil.

Metode de cercetare:
Extragerea ADN-ului cu CTAB (Centrifugă Hettich, 2008, congelator Sanyo, 2008, sistem de fotodocumentare, 2009); analiza PCR (Amplificator, Corbet, 2008); electroforeza în gel denaturant de poliacrilamidă (sistem de electroforeză, 2008); vizualizare în gel de agaroză.

Obiectivele proiectului:

 • Analiza profilurilor heliantininei la diferite genotipuri pentru a pune în evidenţă spectrele specifice.
 • Selectarea primerilor SSR cu un nivel înalt de polimorfism şi informare.
 • Analiza SSR a diferitor genotipuri de floarea - soarelui (linii, soiuri şi hibrizi) cu selectarea ulterioară a locilor specifici (polimorfi), astfel constituind un indice de apreciere a autenticităţii genotipului;
 • Studiul comparativ al particularităţilor specifice a profilului genetic şi evidenţierea marcherilor prin aplicarea tehnicii SSR şi a marcherilor proteici în baza heliantininei.
 • Stabilirea unor criterii de apreciere a calităţii materialului ameliorativ de floarea-soarelui. Testarea în baza amprentării genetice se poate valorifica, în cazul unor soiuri noi sau în curs de omologare, prin protecţia dreptului de autor sau analize de rutină în scopul paşaportizării liniilor și hibrizilor de floarea-soarelui de la persoane fizice şi companiile care produc seminţă comercială.

Rezultatele ştiinţifice obţinute:
A fost studiat profilul genetic la 21 genotipuri de floarea-soarelui, homo- şi heterozigote prin tehnica SSR cu 28 primeri ORS, care au pus în evidenţă 163 alele. Numărul de alele per locus a variat între 1 (ORS795) şi 15 (ORS70), demonstrînd polimorfismul marcherilor investigaţi cu valori ale indicelui PIC (Polymorphic Information Content) de la 0,5 pînă la 0,92. Pentru aprecierea autenticităţii genotipului pot fi recomandaţi primerii ORS78, ORS261, ORS349, ORS366, ORS509, ORS795, ORS811, ORS836, iar cei care manifestă codominanţă: ORS78, ORS509, ORS811, ORS815 sunt potenţiali markerii în estimarea gradului de hibridare. 
Au fost analizate 540 profiluri polipeptidice ale heliantininei la genotipurile de origine autohtonă belorusă. Din cele 9 genotipuri beloruse, 8 s-au caracterizat printr-un singur profil, demonstrînd că acestea sunt linii cu grad înalt de puritate genetică. Genotipul nr. 4 din Republica Belarus a relevat 4 profiluri cu diferită frecvenţă, iar două forme paterne LC Raus şi LC 39 au indicat 3 şi respectiv 2 profiluri atipice. Aceste date urmează să fie în continuare verificate pentru a stabili cauza spectrelor atipice observate (impuritate genetică, contaminări, populaţie heterogenă etc.).

10.820.09.09GA

10.820.09.09GA – Evaluarea potenţialului farmaceutic al plantelor medicinale din flora spontană a RM. 
Tipul proiectului: Proiect bilateral MOLDOVA – GERMANIA( nr. de înregistrare 300.GA).
Termen de realizare: 2010.
Conducătorul proiectului: DUCA Maria, membru cor., dr. hab. biol.

Executori:
Duca Maria – cercet. şt. coord., dr. hab.; Port Angela – cercet. şt., dr.; Reva Veaceslav- cercet. şt. sup., dr. hab.; Mîrza Mihail - cercet. şt. sup., conf. univ.; Leviţchi Alexei – cercet. şt. sup., dr.; Budeanu Oleg – cercet. şt., dr.; Popa Maia - contabil.

Metode de cercetare:
Biochimice (cromatografia TLC, HPLC), bioinformatice (baze de date), botanice (determinarea plantelor).

Obiectivele proiectului:

 • Identificarea speciilor de plante medicinale din flora spontană a RM.
 • Colectarea materialului biologic şi obţinerea probelor experimentale.
 • Analiza biochimică a metaboliţilor secundari din plantele medicinale autohtone.
 • Diseminarea datelor obţinute.

Rezultatele ştiinţifice obţinute:
S-a efectuat sinteza şi analiza informaţiei actuale privind diversitatea plantelor medicinale şi a potenţialelor utilizări în profilaxie, fitoterapie, cosmetologie. S-au studiat bazele de date mondiale privind accesibilitatea şi nivelul informativ referitor la plantele medicinale din flora spontană a RM. Rezultatele obţinute scot în evidenţă prezenţa compuşilor cardenolidici în 3 plante colectate din flora spontană a R. Moldova. Analizând componenţa calitativă a cardenolidelor în aceste plante, am stabilit prezenţa lanatosidului B în plante din familii diferite: Adonis vernalis şi Euonimus verucoza. Au fost depistate cardenolide de interes farmaceutic. În probele cercetate am depistat cantităţi de cardenolide suficiente pentru necesităţi farmaceutice. A fost creată o bază de date cu acces liber pe adresa www.plante.asm.md, cu referinţe la sistematică, areal, substanţe biologic active, acţiuni terapeutice etc.

 

online meds