Formular de înregistrare la Conferința studenților și masteranzilor ”Viitorul ne aparține”, ed. a IX-a, 2019”