Cluster UnivER Science

Clusterul educaţional-ştiinţific UnivER SCIENCE (University of Education and Research SCIENCE) a fost creat la data de 21 august 2008, prin asocierea Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei cu Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Institutele de cercetare ale AŞM, Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan”, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, Întreprinderea de Stat de Alimentaţie Publică „Crizantema”, Întreprinderea de Stat „Preventoriul”, Întreprinderea Mixtă Uzina „Topaz” în scopul concentrării resurselor materiale şi intelectuale, disponibile pentru desfăşurarea activităţii de formare profesională şi perfecţionare a cadrelor ştiinţifice.