Instructive expedition on route Curchi Monastery - Church St. Dumitru (Orhei) - The Museum of Old Orhei

Pe data de 25 aprilie 2010 a fost organizată  Expediţia instructivă pe traseul mănăstirea Curchi – biserica Sf. Dumitru (Orhei) – Complexul Muzeal Orheiul Vechi. La   expediţie au participat studenţii de la specialităţile Filosofie şi Comunicare, Limbi şi Literaturi, Matematică şi Informatică, Masteranzii de la specialităţile Globalizare, Matematică şi Informatică, studenţi şi masteranzi de la alte specialităţi.

Obiectivele expediţiei:
- cunoaşterea valorilor istorice, spirituale şi naturale ale plaiului natal;
- educarea spiritului patriotic, a mândriei pentru comorile de valoare istorică, spirituală şi naturală din Republica Moldova;
- cultivarea spiritului de ocrotire a valorilor naţionale de natură istorică, spirituală şi naturală.
Pe parcursul expediţiei studenţii şi masteranzii au făcut cunoştinţă cu complexul monastic Curchi, cu istoria mănăstirii, începând cu formarea ei în secolul al XVIII-lea, dezvoltarea şi prosperarea în secolele XIX şi prima jumătate a secolului al XX-lea, cu distrugerea şi pângărirea valorilor spirituale, artistice, materiale  în perioada sovietică şi cu eforturile de restaurare a mănăstirii la începutul secolului al XXI-lea. Vizita la mănăstirea Curchi a avut nu numai un caracter cognitiv şi educativ, dar şi unul de purificare spirituală prin faptul că studenţii şi masteranzii au asistat la serviciul divin în biserica Sfântul Nicolae.
În timpul aflării în oraşul Orhei studenţii şi masteranzii au făcut cunoştinţă cu una dintre cele mai vechi biserici din Basarabia, biserica Sf. Dumitru, ctitorită în prima jumătate a secolului al XVII-lea de domnitorul Vasile Lupu. La Orhei studenţii şi masteranzii au vizitat capela catolică, înălţată la începutul secolului al XX-lea de comunitatea poloneză din localitate, dărâmată şi pângărită în perioada sovietică şi restaurată recent de localnici. Vizita a contribuit la cultivarea spiritului de toleranţă şi comunicare interconfesională.
La Complexul muzeal Orheiul Vechi studenţii şi masteranzii au vizitat expoziţia de obiecte istorice – vase, unelte, podoabe, descoperite în timpul săpăturilor arheologice pe teritoriului complexului, au făcut cunoştinţă cu muzeul etnografic Casa ţărănească, au vizitat biserica din localitate, Sihăstria Peştere, situl arheologic Orheiul Vechi şi alte vestigii arheologice şi naturale.  Ghidaţi de un bun cunoscător al complexului, studenţii şi masteranzii au aflat lucruri de reală valoare ştiinţifică ce îi vor ajuta în elaborarea unor lucrări proprii în diferite domenii ale cunoaşterii.

online meds