Formular de preînscriere la studii de masterat la USDC

Acest formular se utilizează în procesul admiterii la programele de studii ale Universităţii de Stat ”Dimitrie Cantemir”, în scopul preînscrierii candidaților care doresc să devină studenți.

Precizăm că înscrierea efectivă se realizează prin completarea formularelor de înscriere, și depunerea dosarului la Comisia de admitere.

Informațiile înscrise în formularul de preînscriere sunt confidențiale și fac obiectul respectării stricte a Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Declar pe proprie răspundere că datele completate sunt corecte și reale.

(Puteți selecta până la trei opțiuni)