Ședința Consiliului Științific Specializat D 25.162.02-01 din 14 septembrie 2017

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe biologice

Pretendent: ABDUȘA Daniela

Conducători ştiinţifici: 
DUCA Maria, doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar, academician
PALII Ina, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar

Consiliul ştiinţific specializat D 25. 162.02 – 01

Tema tezei: IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA UNOR GENE POTENȚIAL IMPLICATE ÎN BOLILE CARDIOVASCULARE
Specialitatea 162.02 Genetica omului şi animalelor

Data: 14 septembrie 2017
Ora: 14.00
Local:  Sala Polivalentă a Campusului Academic (Șoseaua Hâncești, 55/4)
intrare din fața Universității AȘM, str. Academiei 3/2,
Chișinău, MD 2028, Republica Moldova, Tel: (0373) 22 73-80-16

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului

Capitole în culegeri

 • Levițchi A., Abdușa D. Utilizarea UDaCoT pentru diverse domenii / Boli cardiovasculare. Cap. 4, 6. În: UDaCoT (UnASM Data Collecting Tool): Principii de căutare şi utilizare a informaţiilor din bazele de date bioinformatice. Chişinău: Tipografia ”T-PAR” SRL, 2012, 148 p. ISBN978-9975-4280-0.                        

Articole în reviste ştiinţifice naţionale
Categoria B

 • Duca M., Leviţchi A., Martea R., Abduşa D., Dragomir L. Metodologia de utilizare a metadatelor experienţelor microarray în elaborarea ipotezelor ştiinţifice pentru cercetarea Arabidopsis thaliana. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii, 2012, nr. 3 (318), p.105-112.
 • Duca Maria, Palii Ina, Abdușa D. Variabilitatea expresiei unor gene asociate cu patologiile cardiovasculare. In: Akademos, 2017, (acceptat spre publicare).
 • Duca Maria, Palii Ina, Abdușa Daniela. Expresia unor gene în bolile cardiovasculare la copii și adulți. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele Vieţii, Ştiinţele Vieţii, 2017, Nr. 1 (331), p. 59-66.                        

Categoria C

 • Leviţchi A., Abduşa D., Duca M. Exploratory analysis of gene microarray datasets for molecular diagnosis. In: Scientific annals of the „Nicolae Testemiţanu” State University of Medicine Pharmacy, XIIIth edition, 2012, vol. 3, p.57-62.

Articole în culegeri de lucrări ale conferințelor naţionale

 • Abdușa D. Bolile cardiovasculare – problemă majoră de sănătate publică. În: Culegere de lucrări a Conferinţei știinţifice cu participare internațional „Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice”. Chișinău, 2016. p. 332-335.                                        
 • Abdușa D. Identifying genes hypothetically associated to cardiovascular disease. În: Materialele Conferinței Științifice a Doctoranzilor (cu participare internațională) „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei”. Ediția aV-a, Volumul II.  25 mai, 2016. p. 110-11.           
 • Abduşa D. „De la biologie la bioinformatică”. În: Culegere de lucrări a Conferinţei Transfrontaliere a Tinerilor: „Tinerii Politicieni, Jurişti, Economişti, Jurnalişti, Artişti, Filologi vis-a-vis de extinderea UE”, ediţia a X-a. Chişinău, 2013, p.13-23.                                    

Articole în reviste din străinătate recunoscute

 • Abdusa D. Identification of genes involved in cardiovascular diseases. In: Collection of academic papers „Factors in Experimental Evolution of Organisms”, Odessa, Ukraine, 2016, p. 243-246.                                    

Rezumatul tezei

 • Problematica abordată constă în identificarea unor gene candidat prin analiza exploratorie a datelor microarray și asocierea lor la nivel de expresie cu cardiopatia ischemică cu și fără fibrilație atrială, cardiomiopatii primare și stenoza aortică congenitală.
 • Conţinutul de bază al tezei:
  •   concepte de suport şi viziuni moderne în interpretarea etiopatogenică a bolilor cardiovasculare;
  •   analiza exploratorie a genelor candidat în manifestarea unor patologii cardiovasculare;
  •   variabilitatea nivelului de  expresie al genelor candidat în manifestarea bolilor cardiovasculare;
  •   determinismul genetic al diferitor patologii cardiovasculare.
 • Principalele rezultate obţinute:
  • strategia de extragere și analiză a datelor de expresie microarray din NCBI-GEO care a permis selectarea genelor cu rol prioritar și potențial implicate în patologiile cardiovasculare;
  • expresia diferențiată în timp, a genelor studiate în sângele periferic, relevată printr-un nivel mai mare de transcripți la adulții sănătoși comparativ cu copiii;
  • omogenitatea conținutului de transcripți (CV% adulți 3,18 – 25,31; copii 10,14 – 28,96) și intervalul de variație al expresiei genelor relativ mic (1,1 – 4,0 ori la adulți; 1,0 – 3,50 ori la copii) la subiecții sănătoși, date care pun în evidență homeostazia celulară și relevă limitele normei de reacție a organismului;
  • eterogenitatea înaltă a expresiei genelor (CV% adulți 36,32 – 89,07; copii 36,12 – 100 ,01) și un nivel mai larg de variație (2,3 – 28,0 ori la adulți; 2,0 – 38,0 ori la copii) la subiecții cu patologii cardiovasculare, ceea ce relevă că modificările patologice reprezintă expresia fenotipică evidentă și excesivă a variabilității genetice;
  • pattern-uri specifice de expresie a genelor, asociate cu bolile cardiovasculare, puse în evidență prin subexpresia genelor în cazul cardiopatiei ischemice cu (13 gene) și fără fibrilație atrială (14 gene), supraexpresia în stenoza aortică congenitală (10 dintre gene) și un profil combinat (6/5 gene) în cardiomiopatiile primare.

 
[completat în baza Hot. CA din 20.12.2012]

online meds