Raportarea activităților realizate de deținătorii Burselor in memoriam Mircea CIUHRII

Joi, 7 decembrie, la orele 15:00 în Sala Polivalentă din Campusul Universitar va avea loc Ședința Publică de raportare a activităților realizate de deținătorii Burselor in memoriam Mircea CIUHRII în urma obținerii bursei.

Beneficiarii Bursei de cercetare vor prezenta raportul activităților realizate în conformitate cu planul prezentat în dosarul de concurs și acțiunile întreprinse de promovare a imaginii savantului Mircea Ciuhrii și a Universității Academiei de Științe a Moldovei.

Deținătorii Bursei de mobilitate in memoriam Mircea CIUHRII vor prezenta raportul privind realizarea programului de mobilitate.

La Şedință sunt invitate toate persoanele care au beneficiat de burse in memoriam Mircea CIUHRII (bursa unică de performanță științifică, bursa de studii) pe parcursul anului 2017, precum și toți doritorii.

 

 

online meds