Program de burse oferit de Republica Populară Chineză

Vă aducem la cunoștință că în temeniul Acordului de colaborare dintre Ministerul Educației al Republicii Moldova și Ministerul Învățământului al Republicii Populare Chineze, semnat la 14 aprilie 2014, la Beijing, pentru anul academic 2018-2019 studenților, ciclurile I, II, III, din Republica Moldova, li se vor acordă 7 burse de studii (2 în rezervă). 

Candidații vor prezenta dosarul în 2 exemplare, până la data de 23 martie 2018, la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării cu următoarele acte traduse și legalizate în limba engleză sau chineză:

  1. Formularul de înregistrare completat și imprimat, după transmiterea on-line a acestuia.
  2. Copia Diplomei de studii și a Suplimentului acesteia, care urmează a fi legalizate la notar.
  3. Proiectul de studiu / cercetare / creație artistică (în limba chineză sau engleză, după caz). 
  4. 2 scrisori de recomandare din partea a doi profesori din domeniul în care se solicită bursa.
  5. Certificatul medical, completat în limba engleză se va depune în copie, originalul păstrându-se la candidat.
  6. Scrisoarea de acceptare la studii din partea universității în care urmează a se realiza studiile (în cazul în care această scrisoare nu va fi prezentată, Consiliul Burselor din China își asumă dreptul să facă unele modificări privind opțiunile care au fost indicate în formularul de înregistrare referitor la modulul selectat, durata studiilor sau instituția de învățămît superior în care se vor realiza studiile).
  7. Certificatele care atestă cunoașterea limbilor chineze sau engleze (HSK, IELTS, TOEFL), după caz.

Important: Cheltuielile de transport internațional vor fi suportate de către candidați.

Mai multe detalii sunt disponibile aici.

Vă dorim mult succes!

 

 

  

 

online meds