Mobilitatea academică pentru studenți

UnAŞM anunţă concurs de selecție pentru realizarea unui stagiu academic la Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași, România. Toate cheltuielile vor fi acoperite integral din fondul programului ERASMUS+, în baza acordului încheiat de Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, Universitatea Tehnică "G. Asachi" din Iași cu Facultatea Științe Excate, UnAȘM.
La concurs pot participa studenți, masteranzi și doctoranzi din cadrul UnAŞM, care realizează investigaţii ştiinţifice în domeniile: ingineria proceselor chimice, tehnologia de protecție a mediului și biochimie.

Programul Uniunii Europene pentru Educație, Formare, Tineret și Sport pentru perioada 2014-2020 ERASMUS+, are ca scop dezvoltarea competențelor și angajabilității (capacității de inserție profesională) prin oferirea unor oportunități de educație, formare și activități de tineret sau sport. Mai multe informații cu privire la program puteți să găsiți pe pagina oficiala a Oficiului ERASMUS PLUS MOLDOVA (http://www.erasmusplus.md).

Dosarul de concurs se va depune la Secţia Internaţionalizare şi Comunicare (Mediateca, Căminul UnAȘM) până la data de 20 octombrie 2017, ora 17:00 şi va include:

  1. cererea argumentată de participare la concurs;
  2. planul activităților ce vor fi realizate;
  3. acordul decanului Facultăţii asupra intenţiei de participare;
  4. lista de mobilități academice realizate până în prezent;
  5. certificarea competențelor lingvistice privind limba engleză;
  6. curriculum vitae (Europass).

Mobilitatea va dura 4 luni și va fi planificată până în iunie 2019.

Pentru mai multe informaţii ne puteţi contacta:
Tel. (+373) 22 28 61 07 
E-mail: rodica.martea@gmail.com

online meds