Mobilitate academică de predare la Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iași

Se lansează selecția cadrelor didactice în vederea realizării unei Mobilității Erasmus+ în scop de predare la Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași, România.

La concurs pot participa cadrele didactice din cadrul USDC, care realizează investigații științifice în domeniile: ingineria proceselor chimice, tehnologia de protecție a mediului și biochimie.

Cadrele didactice pot depune DOSARUL DE CONCURS la Secția Studii până la data de 17 septembrie 2018, ora 17:00, care va include:

  • cererea argumentată de participare la concurs
  • planul activităților propuse a se derula la universitatea gazdă
  • curriculum vitae (Europass)

Mobilitatea academică de predare va dura 5 zile,  anul de studii 2018-2019.

 

Pentru mai multe informații ne puteți contacta:

 

online meds