Conferința științifică cu participare internațională ,,Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice”, ediția a II-a

Universitatea de Stat ,,Dimitrie Cantemir” (anterior Universitatea Academiei de Științe a Moldovei) vă invită să participați la Conferința științifică cu participare internațională ,,Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice”, ediția a II-a, care se va desfășura la 23 noiembrie 2018 (Vezi Programul Conferinței) în următoarele secțiuni:

  • Biodiversitatea ecosistemelor acvatice și terestre.
  • Invaziile biologice în condiții de instabilitate a factorilor climatici.
  • Schimbări climatice și riscuri asociate.
  • Riscuri naturale și tehnogene.
  • Impactul schimbărilor climatice asupra mediului și socitetății.
  • Dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova: stare și tendințe.

Informații suplimentare: e-mail - biodiversitateusdc@gmail.com și pe saitul universității http://edu.asm.md/md.

online meds