Conferința științifică internațională ,,Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice”, ediția a II-a

Universitatea de Stat ,,Dimitrie Cantemir” (anterior Universitatea Academiei de Științe a Moldovei) vă invită să participați la Conferința științifică internațională ,,Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice”, ediția a II-a, care se va desfășura la 23 noiembrie 2018 în următoarele secțiuni:

 • Biodiversitatea ecosistemelor acvatice și terestre.
 • Invaziile biologice în condiții de instabilitate a factorilor climatici.
 • Schimbări climatice și riscuri asociate.
 • Riscuri naturale și tehnogene.
 • Impactul schimbărilor climatice asupra mediului și socitetății.
 • Dezvoltarea durabilă a Republicii Moldova: stare și tendințe.

Înregistrarea la conferință se va face on-line, prin completarea Formularului de participare, până la 01 octombrie 2018. Articolele se vor prezenta până la 25 octombrie 2018 la adresa de e-mail: biodiversitateusdc@gmail.com Fiecare participant poate prezenta, ca prim autor, maximum 2 lucrări. Taxa de participare 200 lei. Cheltuielile de cazare și masă vor fi suportate de organizatori. Cheltuielile de transport vor fi suportate de participanții conferinței.
Condițiile de redactare a articolelor: Program MS Word, format A4, margini: stânga – 2,5 cm, dreapta – 1,5, sus – 2, jos – 2 cm. Lucrările în volum de până la 5 pagini vor include: Titlul – corp TNR 13, majuscule, centrat, bold, urmat de un rând liber. Autori – corp TNR 11, aliniat dreapta, bold, Italic. Instituția – corp TNR, aliniat dreapta, bold, 1 rând liber. Abstract (în limba engleză, până la 100 cuvinte) – corp TNR 9, italic 1 rând liber. Cuvinte cheie (3-5) – corp TNR 10, aliniat stînga, bold, 1 rând liber. Introducere – titlul, corp TNR 11, majuscule, centrat, bold. Text, corp TNR 12. Material și metode – titlul, corp TNR 11, majuscule, centrat, bold. Text, corp TNR 12. Rezultate și discuții – titlul, corp TNR 11, majuscule, centrat bold. Text, corp TNR 12. Concluzii – titlul, corp TNR 11, majuscule, centrat, bold. Text, corp TNR 12. Tabele – titlul, copr TNR 9, majuscule, centrat, bold, numărul (Tabelul nr. …) corp TNR 9, Italic, aliniat dreapta. Imagini – TNR 9, centrat (nr. și titlul), imaginile trebuie să fie numerotate, inserate în text ți prezentate într-o mapă aparte în variantă originală (foto – JPG, diagramele – Excel, figurile, hărțile – Ilustrator 4 etc. ori PDF). Bibliografie – ordonare alfabetică titlul, corpt TNR 10, majuscule, centrat, bold. Text, corp TNR 9. Cerințe: a) monografii: autor, titlul lucrării, orașul: editura, anul, nr. de pagini; b) articole: autor, titlul lucrării, // denumirea revistei, anul apariției, nr. de ordine, nr de pagini. Referințele bibliografice se fac între paranteze pătrate conform ordinii alfabetice din listă.
Articolele se vor prezenta în una din limbile română, rusă, engleză.
Organizatori conferinței:

 • Facultatea Științe ale Naturii, USDC;
 • Centru Genetică Funcțoinală, USDC;
 • Școala Doctorală Științe Geonomice;
 • Școala Doctorală Științe Biologice;
 • Secția cercetare, doctorat și formare continuă, USDC

în colaborare cu:

Informații suplimentare: e-mail - biodiversitateusdc@gmail.com și pe saitul universității http://edu.asm.md/md

online meds