Conferința științifică a doctoranzilor

În atenția doctoranzilor din cadrul școlilor doctorale UnAȘM, doctoranzilor din alte instituții de învățământ din țară și de peste hotare, Conferința științifică a doctoranzilor  va avea loc pe 15 iunie curent. Condițiile de participare și programul Conferinței vor fi afișate ulterior.

online meds