Conferinţa ştiinţifică a studenţilor anului I „Paradigmele Ştiinţei”, ed. a X-a

A X-a ediţie a Conferinţei ştiinţifice a studenţilor anului I, cu genericul „Paradigmele Ştiinţei”, s-a desfăşurat la data de 30 decembrie 2016, în Sala Senatului a UnAŞM. Evenimentul a fost organizat, monitorizat și moderat de către Stela Spînu, șef Catedra Limbi şi Literaturi.

Invitaţi de onoare ai Conferinţei au fost Bacal Svetlana, doctor în biologie, șef Catedră Biologie și Velișco Natalia, doctor în chimie, șef Catedră Fizică şi Chimie.

Sesiunea de comunicări a fost dedicată studenților  anului I de studii ai Facultăţilor Ştiinţe Exacte şi Ştiinţe ale Naturii, din cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, având drept scop creşterea gradului de implicare a tinerilor în cercetare prin dirijarea eforturilor creative şi intelectuale ale acestora.

Lucrările conferinței au fost divizate în două sesiuni. În prima sesiune au fost audiate comunicările studenților de la specialitățile Chimie, Geografie, în a doua sesiune - lucrările studenților de la specialitățile Biologie Moleculară și Ecologie.

Cele mai bune lucrări vor fi publicate în culegerea anuală de teze ale conferinţei.

Responsabilitate: Catedra Limbi și literaturi

online meds