Conferința Științifică a Doctoranzilor „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”, ediția a VI-a

Lucrările Conferinței Științifice a Doctoranzilor „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători” se vor desfășura pe 15.06.2017, începând cu ora 10.00, în incinta Sălii Polivalente (str. Hâncești, 55/4), conform Programului Conferinței.

La Conferință vor participa doctoranzii Școlilor doctorale din cadrul Universității Academiei de Științe a Moldovei, doctoranzii din alte școli doctorale din țară și din străinătate.
Prezentările  vor avea loc  în cadrul școlilor doctorale:

  1. Matematica şi ştiinţa informaţiei
  2. Științe fizice
  3. Științe chimice şi tehnologice
  4. Științe biologice
  5. Științe geonomice
  6. Ştiinţe umaniste
  7. Științe economice și demografice
  8. Științe juridice, politice şi sociologice
online meds