Conferința Internațională și Expoziția Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu, 29-30 iunie 2017

Vă invităm să participați la Conferința Internațională și Expoziția Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu care va avea loc în perioada 29-30 iunie 2017. Conferința este adresată mediului științific și educațional, comunităților etnice, comunităților din diasporă, instituțiilor de stat și non-guvernamentale, publicului larg și tuturor celor interesați de problematica comunităților etnice și a diasporei. Pentru mai multe detalii accesați aici.

Tematica conferinței abordează domeniile de etnogeografie, etnodemografie, geografia populației și a migrației, etnologie, antropologie, sociologie, istorie, aspecte demografice, socio-economice, culturale și educaționale.

Toți cei interesați vor completa formularul de participare, cu detaliile despre persoană, instituție și titlul comunicării. De asemenea, vor expedia tezele în formă de rezumat extins (maxim 3 pagini, Times New Roman 12) care vor fi publicate în volum. Tezele în formă de rezumat trebuie să conțină: numele și prenumele autorului, gradul științific  / funcția, instituția care reprezintă, titlul comunicării. Pot fi acceptate la publicare și teze fără participare la conferință, doar dacă se referă strict la tematica menționată.

Termenul limită de expediere a formularului de participare și a rezumatelor tezelor pentru publicare: 17 iunie 2017

Limbile de lucru și publicare: română, rusă, engleză.

Nu există taxă de participare. Vor fi asigurate pauze cafea, materialele publicate ale conferinței și diploma de participare.

Lucrările conferinţei se vor desfăşura la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală și la Academia de Științe a Moldovei / Universitatea Academiei de Științe a Moldovei, Chișinău.

Organizatori:

  • Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Moldova
  • Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Ecologie și Geografie
  • Universitatea Academiei de Științe a Moldovei
  • Asociația de Geografie și Etnologie din Moldova ”EGEA-Moldova”
  • Associazione AssoMoldave, Italia
  • Universitatea Tartu, Institutul de Cultură și Arte
  • Biroul Relații cu Diaspora al Guvernului Republicii Moldova
  • Organizația Internațională pentru Migrație  

Trimiteți formularul și rezumatele pe e-mail: etniidiasporamoldova@yahoo.comdorinlozovanu@yahoo.com

Coordonator conferință: Dr. Dorin Lozovanu Tel. +37379693857

online meds