Aviz! Concurs pentru funcția de șef departament la Facultatea Științe Socioumanistice

În conformitate cu prevederile Regulamentului de ocupare a locurilor vacante, în UnAȘM se desfășoară concursul pentru funcția de șef departament la Facultatea Științe Socioumanistice.
În perioada prevăzută regulamentar a fost depus și înregistrat dosarul dnei Stela Spînu, dr., conf. univ.

Ședința generală a departamentului Științe Umaniste pentru alegerea șefului de departament va avea loc în data de 18 decembrie, la ora 11:00, sala 340.

online meds