Competiția proiectelor științifice în cadrul consorțiilor academice universitare

În atenția conducătorilor de doctorat, membri ai Școlilor doctorale !

În perioada 25 ianuarie -– 27  februarie 2017 se va desfășura concursul instituțional în vederea participării la competiția națională a proiectelor științifice privind repartizarea granturilor doctorale finanțate de la bugetul de stat pentru anul academic 2017-2018, în cadrul Școlilor doctorale:

 • Matematică și Știința Informației
 • Științe Fizice
 • Științe Chimice și Tehnologice
 • Științe Biologice
 • Științe Geonomice
 • Științe Juridice, Politice și Sociologice
 • Științe Umaniste
 • Științe Economice și Demografice

Pentru participare la concurs conducătorii de doctorat prezintă, în perioada 25.01.- 08.02.2017,  Consiliului Școlii doctorale dosarul care va conține următoarele informații:

 • copia certificatului de abilitare;
 • curriculum vitae (Europass);
 • lista lucrărilor științifice, științifico-didactice pentru ultimii 5 ani;
 • lista doctoranzilor cu teme ale tezelor de doctorat valabile la data depunerii proiectului, dar care nu au susținut teza de doctorat (Formular 1a);
 • lista  persoanelor cu tezele de doctorat susținute (Formular 1b);
 • lista și numărul de granturi solicitate (Formular 2);
 • temele de doctorat pentru fiecare grant doctoral solicitat în formă de propuneri de proiect/e științific/e (Formular 3).

Notă:

 Formularele standard se regăsesc în Metodologia instituțională de desfășurare a competiție proiectelor științifice și de repartizare a granturilor doctorale de la bugetul de stat în cadrul consorțiilor academic universitare administrate de  Universitatea Academiei de Științe a Moldovei plasată pe site-ul UnAȘM: http://edu.asm.md/md/studii_doctorat  rubrica ”Acte normative/Regulamente”.

online meds