Candidații admiși la studii superioare de doctorat anul de studii 2018-2019

Consiliul științific a aprobat Lista candidaților admiși la studii superioare de doctorat

Candidații admiși la studii superioare de doctorat  sunt invitați în perioada 10 -16 octombrie, între orele 13.00-17.00, bir. 14 să semneze contractele de studii după cum urmează:

10 octombrie – Școala doctorală științe fizice; Școala doctorală științe chimice și tehnologice; Școala doctorală științe geonomice

11–12 octombrie – Școala doctorală științe biologice; Școala doctorală științe economice și demografice; Școala doctorală matematica și știința informației

15 și 16 octombrie – Școala doctorală științe umaniste; Școala doctorală științe juridice, politice și sociologice

Ordinul de înmatriculare se emite după semnarea contractelor de studii și achitarea taxei de către candidații la studii în regim cu taxă.

online meds