Câștigătorii Burselor Regale 2018

În urma examinării și evaluării dosarelor depuse la concursul pentru oferirea Burselor Regale, Comisia de concurs a burselor de merit din UnAȘM a desemnat câștigătorii acestor prestigioase mențiuni pentru studenții noștri. Astfel, câștigător a Bursei “Regele Ferdinand I” a devenit Mihail NOVAC, student la Facultatea Științe ale Naturii, anul II licență, specialitatea Biologie moleculară, iar Liliana VIZITIU, masteranda Facultății Științe Socioumanistice, anul I, program de masterat Comunicare și mediere interculturală s-a învrednicit de Bursa “Regina Maria”.

Din numele administrației universității și colegilor aducem sincere felicitări învingătorilor, dorindu-le rezultate academice frumoase, mult succes în realizarea activităților de promovare a imaginii UnAȘM, în acțiunile de voluntariat, alte manifestări de interes comunitar și social.

Data și locul desfășurării ceremoniei de înmânare a burselor va fi ulterior anunțate.

 

Comisia de concurs a burselor de merit din UnAȘM.

online meds