Aviz! În atenția doctoranzilor anului I înscriși la disciplina Comunicare academică

Examenul la disciplina Comunicarea academică va simula o conferinţă ştiinţifică, care va avea  drept scop demonstrarea capacităților de a susține un discurs ştiinţific, logic, coerent și a argumenta opiniile. Doctoranzii sunt obligaţi să prezinte o comunicarea ştiinţifică în scris, redactată conform exigenţelor unui text ştiinţific. Prezentare se va face în  PPT.

online meds