Apel de participare la Conferința științifică a studenților și masteranzilor (cu participare internațională) „Viitorul ne aparține’’, ediția a VIII-a

Universitatea Academiei de Științe a Moldovei organizează în data de 25 aprilie 2018 Conferința Științifică a Studenților și Masteranzilor cu genericul „Viitorul ne aparține’’.
Sunt invitați să participe studenții și masteranzii Universității Academiei de Științe a Moldovei, ai universităților din țară și din străinătate.
    Comunicările se vor prezenta în cadrul următoarelor ateliere:
1.   Biologie, Biologie Moleculară
2.   Ecologie, Geografie, Științe ale Mediului
3.   Științe Exacte
5.   Științe Sociale și Politice
6.   Limbi și Literaturi
Înregistrarea la Conferință se va face on-line, prin completarea  Formularului de participare, până la 30 martie 2018.
Materialele Conferinței vor fi editate.
Nu se percepe taxă de participare!
Tezele științifice (o pagină format A5) vor fi expediate în perioada 19 martie - 6 aprilie 2018, la adresa  unasm.viitorul2018@gmail.com, conform cerințelor:

  • numărul de pagini complete (A5) – 1;
  • Word, font Times New Roman;
  • dimensiuni font litere - 10;
  • spaţiu între rânduri - 1;
  • margini: sus/jos –1,5, dreapta/stânga – 2,0 cm;
  • titlul lucrării va fi scris centrat cu majuscule (BOLD, 12pt.); sub titlu, centrat, se va scrie numele autorului (ITALIC, 12pt. ), instituția, facultatea  (Italic,12pt.).

Lucrările care nu corespund cerințelor nu se editează.
Materialele pot fi prezentate în limba română sau engleză.
Informaţii suplimentare: 
E-mail: unasm.viitorul2018@gmail.com
Tel. (+373) 022 73-74-27

online meds