Excursie la lacul Costești-Stînca și Rezervația Naturală ”Pădurea Domnească”

Pe data de 25 aprilie 2015 a fost organizată expediţia instructivă pe traseul Centrala hidroelectrică de la Costești-Stînca, Rezervația ”Suta de movile” și Rezervația Naturală ”Pădurea Domnească”. La expediţie au participat studenţii de la specialităţile Biologie, Biologie moleculară, Ecologie, Geografie, Filosofie şi Comunicare, Limbi şi Literaturi. Studenții au realizat mai multe obiective, cum ar fi cunoașterea patrimoniul natural, principiile de conservare a genofondului animal şi vegetal; evidenţierea principalelor elemente landşaftologice, solurile și biodiversitatea lumii animale și vegetale a rezervaţiei ”Pădurea domnească”, principiile tehnologice de funcționare a hidrocentralei.
Studenții au vizitat lacul Stânca-Costești care este o este o rezervaţie avifaunistică, ce protejează biodiversitatea zonei, care cuprinde specii rare. Fauna lacului este diversificată, aici găsindu-se peste 85 de specii de păsări.
În cadrul excursiei la complex natural silvic ”Pădurea Domnească” studenții au făcut cunoștință cu misiunea rezervației, care constă în păstrării celui mai reprezentativ complex natural silvic de luncă şi de mlaştini, conservării şi regenerării speciilor rare de plante şi animale, redresării ecologice şi restabilirii biodiversităţii ecosistemelor de luncă. Fauna din “Pădurea Domnească” este bogată şi variată, speciile predominante păstrîndu-se pe toată suprafaţa. Flora bogată şi variată cu o vegetaţie ierboasă bine dezvoltată oferă condiţii favorabile pentru înmulţirea şi dezvoltarea mamiferelor. Studenții au profitat de posibilitatea de a vedea și ţarcul de 32 de hectare cu zimbri.
Dintre obiectele de valoare unicală ale rezervaţiei, studenții au vizitat  Rezervaţia peisagistică ”Suta de Movile”, care reprezintă un fenomen unic în spaţiul dintre Nistru şi Prut acoperite cu peste 3500 movile de diferite forme cu o înălţime de peste 30m, şi cu o lungime de la zeci pînă la sute de metri. Teritoriul ditre movile este completat de zeci de lacuri pitoreşti, izvoare cu apă cristalină. Şi pînă azi origine movililor rămîne deocamdată o enigmă.
Studenții au rămas impresionați de amploarea monumentelor naturale și au admirat pe deplin farmecul lor indescriptibil.

Decan
Facultatea Științe ale Naturii
dr., Elenciuc Daniela

online meds