Formular de preînscriere

Acest formular se utilizează în procesul admiterii la programele de studii ale Universităţii de Stat DIMITRIE CANTEMIR, în scopul preînscrierii candidaților care doresc să devină studenți.

Precizăm că înscrierea efectivă se realizează prin completarea formularelor de înscriere, și depunerea dosarului la Comisia de admitere.

Candidaţii care optează pentru preînscrierea online la unul dintre programele Universităţii de Stat DIMITRIE CANTEMIR (licenţă sau masterat) în perioada 1 mai – 30 iunie 2018 şi îşi depun documentele până la data de 31 iulie 2018 sunt scutiţi de achitarea taxei de înscriere.
Înmatricularea și dobândirea efectivă a calității de student(ă) se face după prezentarea la comisia de admitere și predarea actelor, în original.

Informațiile înscrise în formularul de preînscriere sunt confidențiale și fac obiectul respectării stricte a Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.

Declar pe proprie răspundere că datele completate sunt corecte și reale.

(Puteți selecta până la trei opțiuni)
online meds