Colaboratori

Duca Maria

academician, doctor habilitat, profesor universitar, cercetător științific principal
Domenii de interes: microsporogeneza florii - soarelui,rolul giberelinelor în adrosterilitatea indusă, expresia genelor şi transducerea semnalelor la plante.

Port Angela

dr. în biologie, conferenţiar universitar, cercetător științific coordonator
Domenii de interes: microsporogeneza florii - soarelui,rolul giberelinelor în adrosterilitatea indusă, expresia genelor şi transducerea semnalelor la plante.

Clapco Steliana

dr. în biologie, conferenţiar cercetător, cercetător științific coordonator 
Domenii de interes: introducerea în cultură a noi tulpini de micromicete înalt producătoare de hidrolaze, sinteza orientată a enzimelor hidrolitice de către micromicete, screening molecular.

Şestacova Tatiana

dr. în biologie, cercetător științific
Domenii de interes:bazele genetice şi moleculare ale interacţiunii gazdă-patogen, amprentarea genomică, metode bioinformatice.

Rotarenco Victoria

dr. în biologie , cercetător științific
Domenii de interes: fiziologia rezistenţei plantelor la factorii biotici, particularităţile răspunsului defensiv al plantelor la agenţii patogeni.

Cernolev Elena

cercetător științific 
Domenii de interes: introducerea în cultură a noi tulpini de micromicete înalt producătoare de hidrolaze, sinteza orientată a enzimelor hidrolitice de către micromicete, screening molecular.

Martea Rodica

Cercetător ştiinţific superior
Domenii de interes: bioinformatică, biologie şi genetică moleculară, biostatistică, analiza bazelor de date
E-mail: rodica.martea@gmail.com

Abdușa Daniela

Cercetător ştiinţific
Domenii de interes: genetică umană, biologie moleculară, bioinformatică, genetică medicală
E-mail: abdusadaniela@yahoo.com

Tabără Olesea

Doctorandă, cercetător științific stagiar
Domenii de interes: fiziologia rezistenţei plantelor la factorii biotici, particularităţile răspunsului defensiv al plantelor la agenţii patogeni.

Mutu Ana

Doctorandă, cercetător științific
Domenii de interes: polimorfismul morfologic, biochimic și genetic al plantelor medicinale aromatice.

Țapu Lucia

Doctorandă, cercetător științific
Domenii de interes: electroforeza proteinelor, tehnici histo-chimice de evidențiere a compușilor biochimici.

Acciu Adriana

Doctorandă, cercetător științific
Domenii de interes: morfologia semințelor de Orobanche cumana Wallr.; procese fiziologice, biochimice şi moleculare ale ciclului de dezvoltare a lupoaiei; screening-ul molecular al diferitor populații de lupoaie; electroforeza proteinelor, tehnici histo-chimice de evidențiere a unor compuși biochimici.

Nechifor Victoria

Doctorandă, cercetător științific
Domenii de interes: controlul meiozei la plante, expresia genelor,  genetica medicală.