Cercetare, doctorat și formare continuă

Secţia Cercetare, doctorat și formare continuă reprezintă o subdiviziune a universităţii, înființată în conformitate cu Hotărîrea Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică nr. 1 din 18.01.2012 și are ca misiune asigurarea unui sistem de educație și cercetare de calitate în  realizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, și a programului de formare continuă  a colaboratorilor organizaților din sfera științei și inovării AȘM.

ACTIVITĂŢI DE BAZĂ

 • elaborarea materialelor instructive, regulamentelor, ordinelor, dispoziţiilor privind desfăşurarea procesului de instruire în cadrul Școlilor doctorale şi instruirii  continuă;
 • colaborarea cu institutele ştiinţifice din cadrul AŞM, conducerea școlilor doctorale şi conducătorii de doctorat, în vederea realizării prevederilor Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III;
 • organizarea pregătirea doctoranzilor în cadrul Programului de pregătire generală avansată;
 • organizarea admiterii  la studii de doctorat şi postdoctorat;
 • evidenţa contingentului de doctoranzi, postdoctoranzi şi conducătorilor de doctorat;
 • elaborarea programele de formare continuă a colaboratorilor din institutele AȘM;
 • asigurarea calității serviciilor educaţionale de formare  continuă, în conformitate cu standardele educaţionale şi cu actele normative în vigoare privind organizarea procesului de formare continuă;
 • organizarea  studiul necesităţilor de formare continuă  a cadrelor ştiinţifice;
 • stabilirea modulelor de cursuri şi întocmirea orarului desfăşurării  acestora;
 • selectarea echipelor de formatori pentru cursurile de instruire continuă;
 • duce evidența activităților științifice organizate in cadrul universității.
online meds