Arhivă

Carta (Statutul) instituţiei publice Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Strategia de dezvoltare a UnAȘM în perioada 2013 - 2018

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului instructiv-educativ

Regulament privind organizarea admiterii în Ciclul I - Studii superioare de licență pentru anul universitar 2017-2018 la Universitatea Academiei de Științe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.6 din 06.06.2017)

Regulamentul cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat în UnAȘM

Regulamentul instituţional privind organizarea şi desfăşurarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.7 din 12.05.2015)

Regulamentul privind evaluarea performanţelor profesional-ştiinţifice ale studenţilor

Regulament de evaluare a prestaţiei cadrelor didactico-ştiinţifice

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică în Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Regulamentul cu privire la stabilirea premiilor şi ajutoarelor materiale angajaţilor Centrului Universitar Biologie Moleculară a Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Regulamentul cu privire la stabilirea premiilor şi ajutoarelor materiale personalului cu funcţii de conducere, corpul profesoral-didactic, personalul didactic auxiliar şi administrativ-gospodăresc al Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Regulamentul Senatului

Regulamentul Consiliului de administraţie

Regulamentul secţiei Studii şi managementul calităţii

Regulamentul Sistemului de Management al Calității în Universitatea Academiei de Științe a Moldovei

Regulament de funționare a Consiliului de asigurare a calității în Universitatea Academiei de Științe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.1 din 08.09.2015)

Regulament de funcţionare a Comisiei de Asigurare a Calităţii a facultăţii

Regulamentul privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licență la UnAȘM

Regulamentul instituţional privind organizarea şi desfăşurarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.7 din 12.05.2015)