Arhivă

Carta (Statutul) instituţiei publice Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului instructiv-educativ

Regulament privind organizarea admiterii în Ciclul I - Studii superioare de licență pentru anul universitar 2017-2018 la Universitatea Academiei de Științe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.6 din 06.06.2017)

Regulamentul cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat în UnAȘM

Regulamentul privind evaluarea performanţelor profesional-ştiinţifice ale studenţilor

Regulament de evaluare a prestaţiei cadrelor didactico-ştiinţifice

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică în Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Regulamentul cu privire la stabilirea premiilor şi ajutoarelor materiale angajaţilor Centrului Universitar Biologie Moleculară a Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Regulamentul cu privire la stabilirea premiilor şi ajutoarelor materiale personalului cu funcţii de conducere, corpul profesoral-didactic, personalul didactic auxiliar şi administrativ-gospodăresc al Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Regulamentul Senatului

Regulamentul Consiliului de administraţie

Regulamentul secţiei Studii şi managementul calităţii

Regulamentul Sistemului de Management al Calității în Universitatea Academiei de Științe a Moldovei

Regulament de funționare a Consiliului de asigurare a calității în Universitatea Academiei de Științe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.1 din 08.09.2015)

Regulament de funcţionare a Comisiei de Asigurare a Calităţii a facultăţii

Regulamentul privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licență la UnAȘM

Regulamentul instituţional privind organizarea şi desfăşurarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, în cadrul Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei (Proces verbal al Ședinței Senatului UnAȘM Nr.7 din 12.05.2015)

online meds